Det finns över 90 olika hundraser som lämpar sig för jakt och varje ras har olika specialområden. Därför kan det vara en bra idé att veta vilken typ av jakt som hunden ska användas till innan du bestämmer dig för vilken hundras du ska skaffa dig.